..::CriminalsGrup a Hos Geldiniz::..

Image

 
AnasayfaAnasayfa  Portal***Portal***  SSSSSS  AramaArama  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yap  

Paylaş | 
 

 T.C. Tarihi Cumhuriyet Dönemi

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
By_GarzaN
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 303
Yaş : 24
Nerden : Bilgisayardan:)
İş/Hobiler : Herşey
Lakap : By_GarzaN
Kayıt tarihi : 03/02/08

Kişisel Bilgiler
Level:
1000000000000/1000000000000  (1000000000000/1000000000000)
Kendinizi Belirten Bir Yazı: Aydınlık Gençlik Grubu
Tuttugun Takım: Galatasaray

MesajKonu: T.C. Tarihi Cumhuriyet Dönemi   Paz Şub. 10, 2008 11:02 am

T.C. Tarihi Cumhuriyet Dönemi
A) Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması:

1. Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemal Paşa'nın ilk Cumhurbaşkanı Seçilişi.

2. Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi.

B) Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Dönemleri:

1. Cumhuriyet Halk Fırkası.

2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Ayaklanması.

3. Mustafa Kemal'e Suikast.

4. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı.

C) İnkılabın Gelişimi, Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi.

1. Osmanlı Devletinde Hukuk.

2. Din-Devlet ilişkisi ve Aşamaları.

3. Türk Medeni Kanununun Kabulü ve Karakteri.

D) Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri:

1. Türk Harflerinin Kabulü.

2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu.

3. Medreselerin Kaldırılmamsı.

4. Eğitim-Öğretim Alanında Gelişmeler, (Okullar, Güzel Sanatlar ve Kültür alanında gelişmeler üzerinde durulması)

5. Yeni Tarih Anlayışı.

6. Türk Dilinin Gelişmesi.

E) Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi :

1. Tekkelerin, Zaviyelerin ve Türbelerin Kapatılması.

2. Kıyafette Değişiklik.

3. Soyadı Kanununun Kabulü.

4. Ölçüler, Saat ve Takvimde Değişiklik.

5. Kadın Haklarının Kabulü.

F) Ekonomik Alanda Gelişme:

1. Milli Ekonominin Kurulması :

a) Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi.

b) Milli Ekonomi İlkesi ve Uygulanması.

c) Tarım (Köycülük siyaseti, kooperatifçilik, toprak reformu, vergi sistemi üzerinde durulması).

d) Ticaret (Kabotaj hakkının açıklanması.)

e) Sanayi ve Madencilik

2. Bayındırlık Alanında Gelişme.

3. Sağlık ve Tıp Alanında Gelişme.****** inkılaplarının tümü bir bütün oluşturur. Birbirini tamamlarlar.

Türk inkılabının amacı, Türk halkını çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmaktır.

Saltanat' ın kaldırılması (1 Kasım 1922) :

Nedenleri :

Milli mücadele sırasında İtilafçılarla beraber hareket etmişti,
�Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir� hükmü padişahlıkla çelişiyordu.
Lozan barışı sırasında İtilafçılar sultanı da görüşmelere davet ederek
Türk heyetinde ikilik yaratmak istiyordu. Bunun önüne geçilmesi
gerekiyordu.
* Bu nedenle saltanat 1 Kasım 1922�te kaldırıldı.

M. Kemal, Erzurum kongresinden itibaren cumhuriyete doğru gidişi
ortaya koymuştu. Ancak ülke şartlarının buna elverişli olmaması nedeni
ile bu amacını açıkça söylemiyordu. Kurtuluş Savaşı kazanılıp şartlar
olanak verince 29 Ekim 1923�te Cumhuriyet TBMM�nin kabul ettiği bir
tasarı ile ilan edilmiştir.Halifeliğin Kaldırılması ( 3 Mart 1924 ) :

1-Halife peygamber ve Emeviler döneminde hem devlet lideri hem de
ordu komutanı idi. Osmanlılara geçince daha çok İslam dünyasını
birleştirici bir güç olarak kullanıldı. Ancak bu pek başarılı olmamış
ve önemini kaybetmişti.

2-Halife Türkiye�de de devlet işlerine karışmaya başlamış ve
cumhuriyete karşı olanlarla iş birliği yapmaya başlamıştı. Bu
nedenlerle 3 Mart 1924 yılında halifelik kaldırıldı.Devlet hizmetlerinin halka daha iyi ulaştırılabilmesi için
Türkiye�nin idari teşkilatı yeniden düzenlendi. Merkezi idareye bağlı
olarak Türkiye, iller, ilçeler, bucaklar ve köylere ayrıldı. İle vali,
ilçelere kaymakam, devletin temsilcisi olarak yönetici atanır.Türkiye�nin başkenti, Ankara olarak belirlendi.

Milli mücadelenin bütün çalışmaları burada yapılmıştı,
TBMM, burada açılmış ve çalışmıştı,
Ulaşım, haberleşme ve bütün diğer imkanlar açısından Türkiye�nin tüm
bölgeleriyle bağlantılıydı. Ülkeyi buradan kontrol etmek daha olanaklı
idi.


****** yeni Türk Devleti�nde demokratik rejimi yerleştirmenin yolunun
demokrasi olduğunu biliyordu. Bu nedenle siyasi yönetimin tam bir hür
ortamda oluşturulabilmesi için halkın seçim hürriyetini sağlamak
gerekiyordu.

Demokrasi değişik fikirlerin varlığını kabul eder. Siyasi parti de
aynı görüşü paylaşan insanların bir araya gelip oluşturdukları bir
örgüttür.

Kurtuluş Savaşı sırasında siyasi partiler yoktu. Herkes ülkenin
kurtarılmasını istiyordu. Ancak savaştan sonra ve özellikle saltanatın
kaldırılmasının ardından mecliste muhalifler arttı ve kendiliğinden iki
grup oluştu. Seçimler yaklaşınca M. Kemal Cumhuriyet Halk Fırkası�nı
kurdu(9 Ağustos 1923).

Bir süre sonra ******�ün bazı arkadaşlarında fikir ayrılıkları
başlamış ve onlar da kendi fikirlerini uygulamak üzere terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası�nı kurdular. İlk başta iyi niyetle kurulan bu parti
daha sonra cumhuriyete karşı olanların toplandığı bir odak haline
gelmiş ve bu kişilerin çıkardığı bazı ayaklanmalara üzerine parti
kapatılmıştır.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası�nda toplananlar, saltanatın ve
halifeliğin yeniden tesisi için çalışıyorlardı.Bunlar Diyarbakır ve
Elazığ çevresinde Şeyh Sait İsyanı�nı çıkarmıştı. Bunun üzerine
Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılıp İstiklal Mahkemeleri kuruldu ve isyan
bastırılıp elebaşıları İstiklal Mahkemelerinde yargılandı.

M. Kemal�i, saltanat ve halifeliğe dönüş için engel olarak
görenler onu öldürmeyi tasarlamıştı. Ancak suikastçileri kaçıracak olan
motorcunun bu amacından vazgeçip haber vermesi üzerine amaçlarına
ulaşamadılar.

1925-1930 yılları arasında inkılaplara devam ediliyordu. Ancak
1929�da yaşanan ekonomik bunalım, M. Kemal�in ekonomik politikasını
eleştirenler arttı. Bunun üzerine ******, farklı görüşler için başka
partilerin kurulmasını istedi. Sonuçta Ali Fethi Bey tarafından Serbest
Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Ancak bu parti de öncekinde olduğu gibi
cumhuriyet rejimine karşı olanların toplandığı bir merkez haline
gelince bu da kapatılmak zorunda kalınacak ve böylece ilk çok partili
rejim denemeleri başarısız olmuştur.(1945 yılında ancak başarı
sağla..).

Menemen olayı, cumhuriyete karşı olanların halkın dini,
duygularını kullanarak çıkardıkları bir ayaklanmadır. Derviş Mehmet
liderliğinde başlayan ayaklanmayı bastırmak isteyen Öğretmen Asteğmen
Kubilay, asilerce başı kesilerek şehit edildi.Ayaklanma daha sonra
bastırılarak suçlulara gerekli cezalar verildi.

Hukuk, vatandaşların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen yazılı kuralların bütünündür.

Hukuk alanında yapılan inkılaplar:

1-Anayasanın Kabulü (20 Ocak 1921) ( Teşkilat-ı Esasiye Kanunu )

Anayasanın Önemli Hükümleri:

a)Egemenliğin millete ait olduğu,

b)Kuvvetler birliği(Yasama, yürütme ve yargının TBMM�nde toplanması).

c)TBMM�nin devleti yönetecek en üstün organ olduğu,

29 Ekim 1923�te Cumhuriyetin ilanı üzerine anayasanın 1. maddesi
�Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir� şeklinde düzenlendi. 1924�te günün
şartlarına göre 2. anayasa yapılmıştır.2-Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Kabulü:Türk Medeni Kanunu�nun Özellikleri:

Kadın ve erkek sosyal ve ekonomik olarak eşit hale getirildi,
Tek eşlilik ve resmi nikah esası getirildi,
Evlenmelerde iki tarafın isteği esas alındı,
Kadınlara da boşanma hakkı tanındı.Böylece çocukların da hakları güvence altına alındı.


Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap:1-Çağdaşlaşma ve Uygarlık: Çağdaşlaşma, aklın ve bilimin ışığında
yaşadığımız zamana ayak uydurmaktır. ******�ün gelişim için rehber
aldığı faktör, bilim ve tekniktir. ******, Batı uygarlığını hedef
gösterirken bilim ve teknolojideki ilerlemelerini kasteder.2-Milli Eğitim:

a)Tevhid-i Tedrisat(Öğretim Birliği) Kanunun Kabulü ve Medreselerin Kaldırılması:

Osmanlıların son zamanlarında iki türlü eğitim yapılıyordu.
Birincisi, bilimin ışığında eğitim veren Batı tipi okullar; ikincisi de
din kurallarına göre ve dolayısıyla serbest düşünceye dayanmayan
Medreseler. Bu ikilik, toplumda iki ayrı düşüncede olan iki tip nesil
yetiştiriyordu. ****** bilime dayanmayan Medreseleri kaldırarak
toplumdaki ikiliğin önüne geçmiş oldu.Bugünkü Eğitim Sistemimizin Esasları:

Eğitim birliği,
Kız-erkek eşitliği,
Eğitimin tüm yurtta yaygınlaştırılması,
Eğitimde uygulamaya ağırlık verilmesi,
Programların ihtiyaçlara göre hazırlanması,
Programların bilimsel olması,
Saygılı, sevgili ve sorumlu bir disiplin
Yetenekli ve mesleğini seven fertler yetiştirme,


b)Yeni Türk Harflerinin Kabulü:

Osmanlılarda Arap alfabesi kullanılıyordu. Bu, eğitim ve öğretimi
zorlaştırıyordu. Tüm yurtta okur-yazarlılığın yaygınlaştırılması, Latin
alfabesine dayanan yeni Türk Alfabesi ile sağlandı.(1 Kasım
1928).Türkler tarih boyunca bir çok devlet kurmuştur. Hun, Göktürk,
Uygur, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye gibi... Bu devletleri kurarken
gittikleri yerlerde Türk kültür ve uygarlığını da
yaygınlaştırmışlardır.

******�ün ilkelerinden milliyetçilik, insanın tarihine bağlılığı
da ifade eder. ******, milletine ve tarihine bağlılığını, tarih
alanındaki çalışmaları ile göstermiştir. Türk tarihinin gerçekçi bir
biçimde araştırılması için �Türk Tarih Tetkik Cemiyetini� kurmuştur.
Bugün bu kuruluş �Türk Tarih Kurumu� adını taşır. ****** tarih
yazarlarının tarihi yapanlara bağlı kalmasını istiyordu. Yani tarihin
gerçekçi bir biçimde yazılmasını ve böylece gelecek kuşakların doğru
bilgilenip bundan gerekli dersleri çıkarmalarını savunuyordu.

******, birleştirici bir tarih anlayışına sahipti. İnsanın kendi
tarihini bilmesi, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkabilmek için
zorunludur. Çünkü tarih bilinci, milli birliği oluşturur. ******, Türk
tarihi ile övünmesinin yanı sıra sebepsiz yapılan savaşların bir
cinayet olduğunu kabul ederdi. Bu da insan sevgisini gösterir. Yani
kendi tarihimizle övünürken başka uluslara düşmanlık beslemeyi de
reddediyordu.

******, milli birlik ve beraberliği sağlayan unsurlardan biri
olan dil konusuna da önem vermiş ve Türkçe�nin geliştirilmesi için Türk
Dili Tetkik Cemiyeti(Türk Dil Kurumu)�ni kurmuştur.

Milli kültür, manevi özellikler, yaşayış ve davranış şekilleri ile
düşünce birliğinden oluşur. Yani tüm değerlerimizden oluşur. ******�e
göre milli kültür mutlaka yükseltilmelidir. Aksi takdirde yok olur.
Günümüzde bu daha iyi hissedilmektedir. Zira geri kalan ulusların
kültürü, güçlü ulusların kültürüne yenik düşmektedir. Çağdaş kültüre
sahip olmak, bilim, sanat ve teknoloji düzeyine kültürünü yükseltmekle
mümkündür.

Güzel sanatlar, uygar olmanın belirtisi ve kültürlü insan
yetiştirmede bir eğitim aracıdır. Güzel sanatlardan ******çülüğün
amacı, insanlar arasında sevgiyi geliştirmesi, gelecek kuşaklar için
çalışılması ve kalıcı eserler verilmesidir. Sanatçı bunu başardığı
oranda ulusuna ve insanlığa hizmette bulunmuş olur. Zira sanatkar,
insanlığın ortak değeridir.

Gerçek anlamda halkı için çalışan sanatçıya ****** büyük önem
vermiştir. Bunu da �Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan
olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar
olamazsınız.� Sözüyle ifade etmiştir.

Toplumsal alanda yapılan başlıca inkılaplar ve düzenlemeler:1-Din kurumlarının düzenlenmesi: Tarikat, Tanrı�ya ulaşmak için
izlenen yollardan her birine denir. Tarikat mensuplarının toplandıkları
yere tekke, küçüğüne de zaviye denir.

Zamanla bu tarikatların gerçek amacından uzaklaşıp cumhuriyete
karşı faaliyetlere başlayınca tekke ve zaviyeler ile türbeler çıkarılan
bir kanunla kapatıldı(1925).2-Kıyafette değişiklik: ****** yaptığı inkılaplarla yarattığı
yeni insanın dış görünüşü ile de uygar insanlar sınıfına katılmasını
istedi. Bu amaçla kılık ve kıyafette de düzenleme yapılarak bugünkü
kıyafet anlayışını getirdi ve şapka kanunu çıkarıldı. Dini kıyafetlerin
giyimi de sadece ibadet yerleri ile sınırlandırıldı.3-Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik: Cumhuriyetten önce Hicri
ve Rumi takvimler kullanılıyordu. Ancak bu farklılık , devlet işlerinin
yürütülmesi ve diğer devletleriyle olan ilişkilerde zorluklar
çıkarıyordu. Bu yüzden Miladi Takvim getirildi.(1926).

Saat durumu ise önceleri Güneş�in doğuşuna göre yapıldığından
ülkede zamanlamada birlik sağlanamıyordu. Bu karmaşayı önlemek için
milletler arası saat sistemi kabul edildi.

Ölçü alanında da değişiklikler yapıldı. Önceleri kullanılan arşın,
endaze, okka gibi birim ölçüleri yerine metre, kilo ve litre gibi
bugünkü ölçüler getirildi. Böylece ticari alana bir düzen ve buna bağlı
bir canlılık getirildi(1931).4-Soyadı Kanunu: Osmanlı devletinde insanların soyadı olmayıp
genellikle isimlerinin yanında lakap, baba adı, ayrıcalık ifade eden
bazı unvanlarla anılırdı. Ancak bu, nüfus, askerlik, tapu, okul,
adalet, ticaret gibi işlerde karışıklıklar çıkarıyordu .

Bu karışıklığın önüne geçmek için 1934 yılında Soyadı Kanunu
çıkarıldı. Bu kanunla, aile gülünç, ahlaka aykırı olmama ve Türkçe olma
şartı ile istediği soyadını alabilecekti.5-Kadının Sosyal ve Siyasal Hakları: İlk Türk devletlerinde kadının yeri önemliydi. Erkek ile eşit ve toplumda söz sahibiydi.

İslamiyet ile beraber Arap kültürü etkili olunca Osmanlılarda
kadının yeri gerilemeye başladı. Erkek egemenliği altına alındı.
Haklarını kaybetti.

Cumhuriyetle beraber kadın-erkek eşitliğini yeniden sağlamak için
bir takım düzenlemeler yapıldı. Cumhuriyetle beraber kadının elde
ettiği bazı haklar şunlardır: Seçme-seçilme, miras, boşanma, okuma ve
meslek sahibi olma gibi...Sağlık alanında da önemli adımlar atıldı.EKONOMİK ALANDA GELİŞMELER :

Ekonomi: İnsanların üretim, pazarlama ve tüketim alanında yaptıkları etkinliklerin tümüdür.

Osmanlı ekonomisi, 1750�lerden itibaren çöküşe geçmiştir. Başlıca
sebepleri ise kapitülasyonlar, sanayinin gelişmemesi, sürekli savaşlar,
tarımın bozulması ve dış borçlar idi.

Cumhuriyet döneminde ekonominin düzeltilmesi, askeri zafer kadar
önemliydi. Çünkü ******�ün belirttiği gibi, siyasi bağımsızlık,
ekonomik bağımsızlıkla tamamlanması gerekir.Yeni Türk Devleti�nin ekonomi politikası İzmir İktisat Kongresi�nde belirlenmiştir:

Öncelikle milli kaynaklardan yararlanılacaktır,
Üretici korunacaktır,
Sanayi ve ihracat geliştirilecektir,
Özel girişimciler desteklenecektir,
Çiftçilerin desteklenmesi için bankacılık geliştirilecektir.


Tarım alanında yapılan başlıca etkinlikler:

Köylüyü rahatlatmak için �aşar� vergisi kaldırıldı,
Ziraat Bankası aracılığı ile çiftçilere kredi sağlandı,
Kooperatifçilik geliştirildi,
Tarımda makineleşmeye önem verildi,
Verimi arttırmak için tohum ıslahı ve çiftçinin eğitilmesine önem verilmiştir.
Ticaret alanında yapılan etkinlikler:

Cumhuriyet öncesi ticaret azınlıkların elindeydi. Türk milletini ticarette etkin kılmak için:

1-Bankacılığa önem verilerek ilk özel banka olan İş Bankası kuruldu,
2-Tüccarlara kredi sağlandı,
3-Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkı(Kabotaj hakkı) Türk denizcilerine verildi.


Sanayi alanında yapılan etkinlikler:

Devlet sanayi kuruluşlarını kurarken özel girişimciler de desteklendi,
1933 yılında �devletçilik� ilkesi uygulanarak girişimcilerin yapamadığı yatırımlar yapıldı,
1939�da Karabük demir-çelik fabrikası kuruldu,
Madencilik faaliyetleri için MTA Enstitüsü kuruldu.


Bayındırlık alanında : özellikle ulaşıma önem verilerek demir ve kara
yolları geliştirildi. Liman ve hava alanları yapılıp hizmete sokuldu.
Şehirlerin modernleştirilmesi için çalışıldı.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://criminals.yetkinforum.com
 
T.C. Tarihi Cumhuriyet Dönemi
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 3. Ünite toplu bütün konular
» tarihi ipek yolu
» ******'ün Hayatında 19 Sayısının Önemi
» Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Ünite toplu bütün konular
» Rüyada ALLAH (c.c) görmek

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
..::CriminalsGrup a Hos Geldiniz::.. :: Egitim&Ögretim :: İlkögretim-
Buraya geçin: